Casa del Tibet

Zhou Shifeng; su asistente Liu Sixin