Casa del Tibet

Noticias

CAPSULES DE PAU: Qué és per a tu la pau?

CAPSULES DE PAU: Qué és per a tu la pau?

Persones d’arreu del món responen aquesta pregunta

posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països

en conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i

per construir la pau.
INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU - DIGITAL DOSIS WEB DESIGN

Vegeu: 
El vídeo de presentació: http://capsulesdepau.com/wp-content/themes/icip/Capsules_de_pau.mp4

La web: http://capsulesdepau.com/

 

 

Data noticia: 
Viernes, 26 Septiembre, 2014
Tipo: 
Notícia sobre la Casa del Tíbet