Casa del Tibet

Activitats

Xerrada-taller ‘Consciència en la malaltia i la mort: el que aporten el Pla de Decisions Anticipades i el Document de Voluntats Anticipades (testament vital)’ amb el Doctor Josep Ortí

Xerrada-taller ‘Consciència en la malaltia i la mort: el que aporten el Pla de Decisions Anticipades i el Document de Voluntats Anticipades (testament vital)’ amb el Doctor Josep Ortí

Consciència en la malaltia i la mort

L'Associació Anitya (Presència desperta en els trànsits vitals, la malaltia i la mort) pretén, amb aquesta xerrada-taller, donar a conèixer el Pla de Decisions Anticipades (PDA) i el Document de Voluntats Anticipades (DVA), com a eines importants per a ajudar a prendre consciència de la nostra condició respecte a la malaltia i la mort. No només s'informarà dels continguts d'aquests documents, sinó que, a través de la meditació i la reflexió, s'afavorirà la presa de consciència a través d'una experiència vivencial. És una xerrada oberta a tots els públics (no cal tenir coneixements budistes).

El Pla de Decisions Anticipades consisteix en una forma de prendre les decisions necessàries sobre l'evolució de les malalties cròniques, per part de les persones que les pateixen conjuntament amb els professionals sanitaris i soci-sanitaris. Això comporta un nou model d'assistència amb informació i responsabilitat compartida, que implica una presa de consciència sobre la malaltia i una reflexió activa sobre les possibles conseqüències d'aquesta.

El Document de Voluntats Anticipades, també anomenat Testament Vital consisteix en un document en què la persona manifesta la seva voluntat respecte a la intervenció sanitària a seguir, en el cas de trobar-se en una situació en la qual  no pugui decidir per si mateixa. Suposa una presa de consciència no només davant la malaltia, sinó també davant la forma de morir. El DVA permet així mateix poder expressar les nostres voluntats tantpel que fa a la malaltia com a l'acompanyament i a la nostra espiritualitat.

Dr Josep Ortí
, soci col·laborador de Anitya. Metge de la Unitat de convalescència i cures pal·liatives a l'hospital Sant Jaume de Manlleu i el Consorci sanitari de Vic, fins a 2017. És deixeble de KhempoTsultrim Guiamtso i de la Lama espanyola, TashiLamo.

Mésinformació
https://www.anitya.es/

Dia i hora: 
Divendres 15 Març 2019 a les 19:30 h.
Lloc: 
Fundació Casa del Tibet
Aportació: 
10 euros (socios Anitya 8 euros)
Contacte: 
Inscripció: anitya.info@gmail.com +34 620150388
Organitza: 
Altres