Casa del Tibet

Activitats

Curs intensiu d'un any: 'Sem-Kham Rig-pa' (Ciència de la Ment o Psicologia), basat en la Medicina Tradicional Tibetana

Curs intensiu d'un any: 'Sem-Kham Rig-pa' (Ciència de la Ment o Psicologia), basat en la Medicina Tradicional Tibetana

'Sem-Kham Rig-pa' (Ciència de la Ment o Psicologia)

El Dr. Lobsang Shrestha ensenyarà i compartirà la gran saviesa de la Medicina Tibetana i els seus més de 30 anys d’experiència amb ensenyances intensives i precises sobre la Ment i la seva influència sobre les malalties físiques i psicològiques. El curs constarà de vuit sessions (de març a desembre de 2017) i els temes seran els següents:

1ª sessió
Breu història de la Medicina Tradicional Tibetana (Sowa Rig-Pai Gyal-rap)
D’acord amb la cultura tibetana és molt important conèixer l’origen del coneixement i el llinatge que ha portat aquesta saviesa preciosa intacta fins als nostres temps. També és molt important recordar, apreciar i sentir gratitud pel mestre suprem i altres grans llinatges de mestres del passat que van treballar sense descans i van dedicar la seva vida a la preservació i promoció d’aquesta gran saviesa per tal d’eliminar i alliberar del dolor mental i físic i del sofriment als nostres germans i germanes.  

Tres Medicines diferents
Una breu introducció als tres sistemes mèdics que van ser introduïts i practicats a Tibet de forma molt eficaç i amb molt d’èxit per a beneficiar i superar les innumerables malalties físiques i mentals causades per molts factors diferents que destrueixen la preciosa vida humana.  

a)    Choe-Mein  
Coneguda com a Medicina Dhàrmica tracta principalment les malalties en relació amb la psicologia (Sem-Kham Rig-Pa). Choe-Mein ens ajudarà a superar totes les malalties connectades o causades per la ment i els sofriments temporals en aquesta vida i ens facilitarà aconseguir la felicitat absoluta a llarg termini. Aquest sistema conté un coneixement molt vast i profund que requereix de molts anys d’ensenyances, estudis i entrenament de la Ment per a desenvolupar més saviesa i plena consciència (Mindfulness) per tal d’identificar i reconèixer les parts destructiva i constructiva de les accions de la nostra Ment i la manera com utilitzem la Parla i el Cos a la nostra vida quotidiana.

b)    Sang-ngak Mein
Coneguda com a Medicina Tàntrica tracta amb nivells més elevats les emocions negatives que són la causa fonamental del sofriment. Però en el camp mèdic Sang-ngak Mein ajuda i guareix moltes malalties mentals diferents que són causades per forces negatives tant d’origen terrenal i no terrenal. Consta de pràctiques molt especials que també requereixen de molts anys d’estudis i pràctica mitjançant meditacions i retirs. Ajudarà a guarir totes les interferències negatives i disturbis que causen varies malalties mentals i físiques que molt sovint la medicina moderna i altres medicines tradicionals no poden ajudar.

c)    Sowa Rig-Pa   
Coneguda com a Medicina Somàtica que tracta principalment malalties físiques i psicològiques, però també malalties creades per la pròpia psique que seran explicades amb detall en aquest curs especial. Sowa Rig-Pa significa ciència de sanació  i guareix tant malalties físiques com psíquiques causades per diversos factors com la psicologia, alimentació, comportament diari, mensual i estacional, estil de vida, clima, altitud i incidents desafortunats que tenen a veure amb la destrucció dels cinc elements com terratrèmols, grans catàstrofes, tsunamis, així com accidents, diferents toxines verinoses, drogues, virus, animals salvatges, conflictes i guerres, etc.

Les quatre veritats i realitats de la vida humana
Les ensenyances despertaran la ment per a comprendre la importància de les quatre veritats i realitats en relació amb totes les vessants de la vida Humana com la salut, professió, treball, economia, política, família, etc. Adquirint una comprensió i un coneixement clars ens ajudarà a prevenir problemes, eliminar sofriments i assolir la 5ª veritat que és gaudir una vida feliç, amb èxit i plena de sentit. Les veritats són les següents.

a)    La importància d’acceptar la naturalesa de la vida humana com a sofriment en relació als quatre grans patiments indefugibles del naixement, la malaltia, l’envelliment i la mort. A més a més de problemes greus tothom en aquesta vida haurà d’afrontar problemes en relació amb la família, la feina, la economia, les emocions, la política, les guerres, el clima, catàstrofes, etc.

b)    És de vital importància  identificar l’arrel original dels problemes i reconèixer la causa fonamental del  sofriment. Sense un coneixement clar sobre l’origen i les causes dels patiments no serà possible sanar, guarir i superar qualsevol tipus de problemes i sofriments.

c)    Primer hem d’explorar, investigar i reconèixer els mètodes de cessació adequats per tal de prevenir els problemes. Segon, mitjançant intenses investigacions i estudis hem de trobar i reconèixer les solucions correctes i adequades per a curar les malalties i eliminar els sofriments.

d)    Finalment, és molt important i essencial per tal d’arribar a la cessació més elevada i a les solucions portades a l’acció mitjançant aplicacions pràctiques. Les veritables medicines protegiran de l’empitjorament, recolzaran la millora, augmentaran la qualitat de la salut i curaran les malalties i eliminaran els sofriments.

e)    La darrera veritat, arribar a l’èxit mitjançant pràctiques serioses de cessació i eliminació per tal de poder gaudir una vida sana, exitosa, llarga i amb sentit i poder romandre lliure del sofriment.

Considerant la importància de les quatre nobles veritats a la vida les ensenyances durant el curs d’un any de Sem-kham Rig-Pa continuaran

2ª sessió
a)    La preciosa vida humana (Mi-lue Rinchen)
Ensenyances detallades sobre perquè aquesta vida és tan preciosa i com és de difícil adquirir-la. Quines són les condicions necessàries per assolir la vida humana tal com les condicions kàrmiques creades per un mateix, les condicions kàrmiques dels pares, les condicions de salut dels pares, l’edat de la mare, les condicions dels cinc elements, etc. A més a més, els obstacles visibles i invisibles i les possibles interferències que intervenen en el naixement d’un ésser humà. Inclús les més petites interferències i condicions poden bloquejar l’existència de la vida humana. Mitjançant una comprensió clara de la preciositat i valor de la vida humana desenvoluparà la consciència necessària per a prendre les mesures adequades per a protegir i, alhora, beneficiar-se del gaudi de la vida humana.

b)    Els tres verins i energies (Duk-sum i Nye-pa Sum)
La relació entre els tres verins mentals i les tres energies. La formació dels tres canals principals i dels 72.000 canals, dels cinc principals Tsa-khor (xacres) i la connexió amb les cinc emocions destructives i constructives, les 15 subdivisions de les tres energies , els set constituents corporals, les tres impureses, l’energia Dang (energia vital subtil) i La (el cos subtil). Es donarà informació precisa de la naturalesa de cada persona i les seves característiques influenciades per les seves vides passades que juguen un paper important a la seva salut actual de cos i ment.

3ª sessió   
Les sis consciencies i les energies dels cinc vents subtils (Wangpo 6 i Luong 5)
Ensenyances detallades sobre la consciència mental, la naturalesa de la ment, la importància de les cinc consciencies sensorials o dels cinc sentits. Estudiarem la seva influència i el seu fort impacte negatiu sobre la ment que provoca malalties. També parlarem del seu impacte positiu que pot portar-nos a una vida més saludable i feliç.  Veurem com són d’importants les energies Luong per la Medicina Tibetana i la connexió de les més subtils d’aquestes amb els cinc xacres (responsables del bon funcionament tant a nivell fisiològic com psicològic). Estudiarem la relació Cos-Ment i veurem com interfereixen i influencien tant positivament com negativa la salut mental i física.  
Les tres primeres sessions ens donaran una visió força clara de l’estructura bàsica i els principals conceptes de la Medicina Tibetana. La relació entre el Cos i la Ment, les energies, els canals, els xacres i més.

4ª sessió
La naturalesa de diferents malalties psicosomàtiques
Existeix tal varietat de malalties psicològiques i psicosomàtiques que fan experimentar un gran patiment a qui les pateix sense importar el nivell de vida (classe alta, rics i pobres), l’edat (joves, mitjana edat i ancians), siguin poderosos, febles, lletjos, guapos. En aquesta sessió parlarem amb detall dels diferents graus de malalties mentals des de les menors com l’angoixa i el nerviosisme fins a la depressió crònica, la psicosi i més. També s’explicaran les diverses malalties psicosomàtiques o creades per la ment i, a l’oposat, les malalties físiques que provoquen malalties mentals. La sessió també inclourà informació detallada sobre els diferents símptomes de les malalties mentals i psicosomàtiques. Aquesta sessió és una part important de les ensenyances així que ens prendrà més temps.

5ª sessió
Els orígens i les diferents causes de les malalties mentals i psicosomàtiques
Aquesta sessió és encara més important perquè és essencial identificar l’origen i reconèixer les causes fonamentals que desenvoluparan ambdues malalties, mental i psicosomàtica. Hi ha moltes causes i orígens diferents que creen desequilibris a les tres energies (particularment les energies Luong o de Vent). Les causes de totes les malalties són fonamentalment degudes a la ment ignorant, no educada, incivilitzada, estúpida, tancada i dominada per les emocions negatives entre altres coses. Una alimentació inadequada, pobre, no saludable, de mala qualitat i baixa en proteïnes, així com les toxines al menjar i la pobresa serien les principals causes que recolzen el problema.  Altres causes que empitjoren el problema serien comportaments insans, estils de vida indisciplinats, el forçar les capacitats mentals i físiques més enllà dels propis límits naturals i el son irregular o insuficient. A més a més hi ha d’altres causes com el clima, l’altitud, ambient, diferents toxines com les drogues, el tabac, l’alcohol i químiques. També els incidents desafortunats com les guerres, els accidents, les catàstrofes així com  les interferències de les forces negatives invisibles i esperits diabòlics que destorben les energies vitals. Així que hi haurà detallades ensenyances sobre com identificar els orígens i reconèixer les diferents causes que porten a un patiment a nivell mental i físic sense límits. Es fa molt difícil ajudar a acabar amb les malalties i no serà possible ajudar a guarir-les d’una manera profunda i absoluta  sense tenir un coneixement clar sobre els orígens i les causes dels problemes.

6ª sessió
Com i quins són els diferents mètodes i solucions per a ajudar i guarir
Generalment quan observem podem sentir com és de delicada, sensible i fràgil la vida humana. D’acord amb la Medicina Tibetana i el Budisme el sofriment humà no té límits i degut a l’excessiva sensibilitat i predomini de les emocions mentals negatives no hi ha fronteres per al dolor, les malalties i el patiment. Però afortunadament l’antídot contra aquests patiments il•limitats té una Saviesa molt profunda, vasta i il·limitada. Aquest coneixement ens ajudarà a superar i eliminar aquests problemes i sofriments. El Buda històric, també conegut com Sangye-Mein-La, el suprem sanador o Buda de la Medicina i molts altres mestres ens han mostrat i ensenyat diferents mètodes i solucions per  prevenir, millorar, guarir i eliminar diferents malalties i sofriments tant de forma temporal com permanent mitjançant aplicacions pràctiques de solucions verbalment, físicament i mentalment. Així que la sessió ens explicarà detalladament les diferents solucions i teràpies per tal d’ajudar i guarir ambdues causes de malaltia. Les teràpies inclouen alimentació, comportament, teràpies externes com  massatge especial, el Horme, la Tsampa, la teràpia inhalatòria, els banys d’herbes medicinals, l’agulla d’or, mantres sanadors, meditació sobre el Mindfulness i sanació de xacres.

7ª i 8ª sessió
Entrenaments pràctics en importants teràpies per a ajudar i curar
Les darreres sessions són molt importants ja que implementaran directament i portaran beneficis pràctics als problemes, particularment a les malalties psicosomàtiques. És essencial ajudar als pacients a superar el seu dolor, malaltia i sofriment. Per tant les dues sessions seran ensenyances sobre diferents teràpies, els seus beneficis i com utilitzar-les. Aquestes teràpies especials inclouran Ku-nye (massatge), Horme, Luong Duk, Tsampa entre d’altres.  També es parlarà breument dels efectes positius i negatius de l’alimentació i el comportament. Així que aquestes dues sessions constaran d’una part pràctica de massatge, Horme i Tsampa.

OBS.: La 7ª i 8ª sessió constaran de tres dies sencers (des de divendres fins a diumenge). Els horaris de divendres seran com el de dissabte. El darrer diumenge inclou iniciació del Buda de la Medicina i petita cerimònia amb l'entrega del certificats.

Per aquells estudiants que estiguin interessats en aprofundir en l’experiència pràctica de les teràpies organitzarem una o dues sessions més per a ensenyar d’altres teràpies externes per tal d’enriquir i guanyar més experiència pràctica.

Data i horari de les sessions:
El programa comprèn 8 seminaris repartits en 112 hores d'ensenyaments. És un curs evolutiu i, per això, cal assistir al cicle complet.

Sis seminaris de teoria
 4 - 5 març 2017
 1 - 2 abril 2017
 6 - 7 maig 2017
10-11 juny 2017
 1 - 2 juliol 2017
 9 - 10 setembre 2017

Dos seminaris de pràctica
20 - 22 octubre 2017
1 - 3 desembre 2017

Horari
Dissabtes: de les 10h a les 13h al matí i de les 16h a les 20h a la tarda.
Diumenges: de les 10h a les 13h al matí i de les 15.30h a les 19h a la tarda.

Aportació
125 euros / sessió (100 euros / socis de la FCT)
Consulteu a Secretaria les condicions de pagament.

Inscripcions
+34 932075966 admin@casadeltibetbcn.org

Lloc
Fundació Casa del Tibet
c/ Rosselló 181 (entre Aribau i Muntaner)
08036 Barcelona

TASHI DELEK!

Biografia Dr. Lobsang Shrestha
El Dr. Lobsang Shrestha neix el 1952 a una ciutat anomenada Kyidong (Vall Feliç) al Tibet. El 1959 deixa el Tibet després de la invasió xinesa. El 1963 es va inscriure a l'escola de refugiats tibetans a l'Índia introduïda per Sa Santedat el Dalai Lama i el seu govern en l'exili per als nens tibetans. Després d'acabar l'escola va servir com a secretari a l'Oficina d'Informació i Publicitat del govern tibetà a l'exili a Dharamsala, a l'Índia fins a 1972. Des de 1973 va començar a estudiar medicina tibetana d'un famós doctor tibetana anomenat Kunsang Phenthok a Katmandú, Nepal, fins a 1985. El seu mestre i ell van introduir la primera Clínica Mèdica Tibetana al Nepal en 1973 coneguda com a Kunphen, on milers de pacients van ser tractats cada any. El 1989 va fer el seu primer tour occidental a França, Suïssa i Itàlia, fent xerrades, seminaris i tallers sobre medicina tibetana. El 1995 ell i els seus estudiants van crear la primera Associació de Medicina Tibetana a Suïssa. El 1996 va establir la segona Clínica Yuthog a Katmandú. El 2006 va obrir l'Associació Yuthog de Medicina Tibetana a Espanya. El Dr. Lobsang és també especialista en Massatge Tibetà des de fa més de 20 anys.

Des de 1990 viatja regularment a diferents països a Europa, Amèrica del Sud i els Estats Units donant ensenyaments de forma regular sobre diferents temes relacionats amb la medicina tibetana. En els últims 15 anys a Occident ha obtingut moltes experiències amb les cultures, mentalitats, formes de vida i problemes físics i psicològics occidentals. Ha tingut gran èxit amb les seves contribucions.

Viu a Barcelona amb la seva família des de 1997 vi continua viatjant a diferents països d'Europa i els Estats Units per impartir ensenyaments.

Dia i hora: 
Dissabte: de 10.00 a 13.00h del migdia i de 15:00 a 19:00 h de la tarda. Diumenge: de 10.00 a 13.00h del matí i de 15:00 a 19.00 h de la tarda..
Lloc: 
Fundació Casa del Tibet
Dirigida per: 
Dr. Lobsang Shrestha
Aportació: 
125 euros/sesió (100 euros/socis de la FCT)
Contacte: 
+34 932075966 admin@casadeltibetbcn.org
Organitza: 
Fundació Casa del Tibet